Landelijk netwerk van specialisten in het verhelpen van optrekkend vocht & doorslaand vocht, vocht in de kruipruimte en kelder en overige vochtproblemen in de woning of bedrijfspand.

Beton reparatie

BETON HEEFT VEEL TE LIJDEN

Uitgeharde mortel en beton van gebouwen hebben van veel soorten invloeden te lijden, zowel van uitwendige aard (weersinvloeden) als van inwendige aard (water als bindmiddel met verschillende soorten zouten en chemicaliën). Water werkt enerzijds oplossend, anderzijds voert het chemische werkzame stoffen mee die aantasting veroorzaken.

SCHADE DOOR UITZETTING EN CHEMISCHE REACTIES BETON

Mortel en beton worden bijvoorbeeld aangetast door het oplossen van het bindmiddel. Door de inwerking van andere stoffen gaat de dichtheid van beton te zijner tijd achteruit en zullen scheuren en barsten ontstaan. Door werking van binnenuit komt het vaak voor dat beton gaat “springen” of barsten waardoor grote schade ontstaat.

Beton scheur

Beton scheur

GROTE SCHADE TIJDENS VORSTPERIODES

Door de constante temperatuur wisselingen ontstaat in de verschillende bouwmaterialen krimp en uitzetting.

Deze verschillen veroorzaken spanningen in bouwstoffen, de bouwconstructie en vooral de buitengevels. Water heeft een vrij unieke eigenschappen dat het bij sterke afkoeling uitzet. In het geval van (strenge) vorst betekent het dat in het bouwwerk aanwezige vocht zal gaan uitzetten waardoor scheuren en gaten en schade aan de constructie ontstaan.

Water zal bij bevriezing een volumevergroting krijgen van circa 10% krijgen.

BETONROT

Betonrot is in feite het roesten van de stalen bewapening die in het beton gegoten zit. Door diverse oorzaken zoals scheurvorming, roest, schadelijke chemische verbindingen e.d. ontstaat er een open verbinding met het gewapende staal. Hierdoor neemt het staal in volume toe en zullen scheuren e.d. nog groter gaan worden. We spreken dan van betonrot.

SCHADELIJKE INWERKING VAN WATER OP CEMENT EN BETON

Op cementmortel en beton werkt onder andere zacht water in geringe mate oplossend, maar ook bepaalde aanwezige zuren in water reageren met bindmiddelaandelen en kalkdeeltjes. Ook zoutoplossingen en plantaardige en dierlijke oliën en vetten reageren sterk met cement en beton.

Fundering

Fundering

Reparatie beton scheur

Reparatie beton scheur

GRATIS OFFERTE VOCHTBESTRIJDING

  • Dekking in geheel Nederland
  • Alle disciplines
  • Garantie op alle werkzaamheden
  • Aanvragen is gratis en vrijblijvend

VOCHTBESTRIJDING- EN VOCHTWERING TECHNIEKEN

Opsporen vochtoorzaken

Vochtproblemen die ontstaan worden vaak veroorzaakt door een combinatie….

Horizontale vochtwering

Horizontale vochtisolatie is een systeem dat geplaatst wordt in muren om te ve…

Scheuren in muren en vloeren

Door weersinvloeden staan gevelmetselwerk, dak en kozijnen continu onder invl…

Impregneren muren

Impregneren of het synoniem hydrofoberen is in feite het aanbrengen van een besch…

Muren injecteren

De exacte methode van het injecteren van muren verschilt van situatie tot ….

Verticale vochtwering

Verticale vochtwering beschermt het gebouw tegen vocht wat tegen de zijk…

Kruipruimte isoleren

Een veel voorkomende bron van vocht in huis is het vocht in de kruipruimte, v…

Betonreparatie

Uitgeharde mortel en beton van gebouwen hebben van veel soorten invloeden te lij…

Kelderafdichting

De grootste oorzaak van lekkende, vochtige of natte kelders zijn const…

Ventilatie

Zoals reeds eerder is beschreven zal in een woonruimte het vochtgehalte…

Grondstabilisatie

Grondstabilisatie is het stabiliseren of verharden van een grondpakket…

Onderkappen

Met het onderkappen van muren wordt in feite bedoeld dat net boven het maaiv…

Overige methoden

Afhankelijk van de situatie kan het zinvol zijn een drainaige rondom de woning…

OORZAKEN SCHEUREN IN BETON

Voordat men met het herstel van kapot beton (bijvoorbeeld scheurvorming) begint dient men de oorzaken van de scheuren te onderzoeken om herhaling te voorkomen. Daarnaast moet men eerst kijken of de scheuren tot rust zijn gekomen of dat er nog beweging in zit.

GIPSZEGELS

Met behulp van het aanbrengen van gipszegels op scheuren controleert men of de scheuren al uitgewerkt zijn of niet.

ALLEEN SPECIALISTEN KUNNEN DIT OPLOSSEN

Alleen door de inzet van specialisten kan betonrot aangepakt worden waarbij de juiste combinatie van analyse, materiaal en injecteringsvloeistoffen en reparatiekitten gehanteerd moeten worden. Dit soort situaties kunnen niet met huis-,tuin- en keukenmiddelen opgelost worden.

MEER INFORMATIE OVER CONSTRUCIEF VERLIJJMEN

Constructief verlijmen is het aan elkaar bevestigen van twee of meerdere onderdelen van een constructie middels verlijming. De onderdelen kunnen zowel statisch als dynamisch zijn. Door constructieve verlijming wordt de constructie weer als één geheel. Lees hier verder over constructief verlijmen.