Landelijk netwerk van specialisten in het verhelpen van optrekkend vocht & doorslaand vocht, vocht in de kruipruimte en kelder en overige vochtproblemen in de woning of bedrijfspand.

Vochtige vloer

MEERDERE OORZAKEN VOCHTIGE VLOER

Indien u geen grote waterlekkage heeft gehad (zoiets als een wasmachine die overloopt) en u heeft last van een hele vochtige vloer (waarbij bijvoorbeeld het parket gaat kromtrekken of opbollen) dan is dit een sterke aanduiding dat het vochtgehalte in uw woning te hoog is. Vooral in de kamers waar u het probleem aantreft.

Er zijn meerdere oorzaken aan te wijzen voor het hebben van een vochtige vloer, te weten: optrekkend vocht, doorslaand vocht, condensatie en een vochtige kruipruimte (wat weer grotendeels veroorzaakt wordt door grondwater). Hoe dan ook: ergens komt er water het pand binnen en dat zorgt direct of indirect voor een vochtige vloer.

Vochtig parket

Vochtig parket

CHECKLIST AFWERKEN

In feite kan een vochtprobleem in huis meerdere oorzaken hebben; het benoemen en behandelen van 1 probleem kan wellicht niet afdoende zijn. De beste aanpak is het één voor één nalopen van mogelijke oorzaken.

Dit kan relatief snel, aangezien sommige vochtproblemen zoals doorslaand vocht gemakkelijk zijn waar te nemen. Ook het verrichten van vochtmetingen is hierbij een belangrijke factor. De gemiddelde woningeigenaar heeft zelf ook vaak al een idee waar het vocht vandaan zou kunnen komen.

VOCHTIGE KRUIPRUIMTE = MEESTAL VOCHTIGE VLOER

Een locatie waar mensen meestal niet aan denken is de kruipruimte die onder de gehele vloer doorloopt. Ook als er niets aan de hand is op het gebied van doorslaande muren en dergelijke dan kan een vochtige kruipruimte die niet voldoende geventileerd wordt en waarbij er openingen zijn naar de vloer daarboven (bijvoorbeeld via de meterkast of bij doorvoeren) het klimaat sterk beïnvloeden en een vochtige en koude vloer tot gevolg hebben.

VOCHTIGE VLOER = SCHIMMEL ONDER VLOERBEDEKKING

Binnen een tijdsbestek van slechts enkele maanden kunt u door een vochtige vloer last krijgen van schimmel onder de vloerbedekking, laminaat, houtdelen of tegels.

Vaak merkt u het pas wanneer het flink gaat stinken. Schimmel volgt het vocht: indien uw vloer dusdanig vochtig is, dan kan het vocht de gehele kamer vullen en de schimmel volgt…

VOCHTMETING VOOR ZEKERHEID

Met een koude vloer wordt de vloer zelf bedoeld en niet de vloerbedekking. Middels vochtmeting is na te gaan of de vloer heel vochtig is of niet (in vergelijking met andere onderdelen van de kamer en het huis en standaard waarden in andere woningen).

Ook de verkeerde bouw of aanleg van een vloer kan tot koude leiden, zeker indien er geen vochtwerende of isolerende maatregelen zijn genomen. Een duidelijk voorbeeld hiervan is een balkon van beton waarbij het betondeel tot in de slaap- of woonkamer loopt, zonder dat er is geïsoleerd.

Deze zogenaamde koudebruggen zorgen voor transport van de koude buitenlucht direct naar het binnenste deel van de woning.

GRATIS OFFERTE VOCHTBESTRIJDING

  • Dekking in geheel Nederland
  • Alle disciplines
  • Garantie op alle werkzaamheden
  • Aanvragen is gratis en vrijblijvend

BOL STAAN VAN HOUTEN (PARKET)VLOEREN

Belangrijk bij het leggen van parketvloeren is de vochtigheidsgraad van zowel de houten delen als de ondergrond. Om vochtschade te voorkomen is het aan te bevelen parketvloeren pas te leggen nadat de ondergrond goed droog is of nadat een goede vochtisolatie is aangebracht.

Ook laminaat is vochtgevoelig en zal kromtrekken bij een vochtige ondergrond. Bij nieuwbouw is het verstandig om twee jaar te wachten na het gereedkomen van de bouw om zo de vloer voldoende te laten drogen. Een andere goede optie is het aan laten brengen van vloerisolatie.

VERWARMEN VOCHTIGE KAMER ZORGT VOOR TOCHT

Warme lucht stijgt en indien wanden erg koud zijn, dan zal de warme lucht snel dalen. In hele vochtige vertrekken kan deze koudeval tot tocht en een hele koude vloer leiden.

LAST VAN SCHEUREN IN KELDERVLOER?

Door de aanwezigheid van scheuren in de vloer van de kelder kunt u wegens de hydrostatische druk van het daaronder gelegen grondwater, een hele vochtige vloer krijgen doordat het water binnensijpelt. Om dit tegen te gaan moet u de scheuren (laten) repareren.

Vochtige kruipruimte = meestal vochtige vloer

Vochtige kruipruimte = meestal vochtige vloer

Vocht bestrijden

Vocht bestrijden

Reparatie beton scheur

Reparatie beton scheur

MEEST VOORKOMENDE VOCHTPROBLEMEN

Condens

Condens zijn kleine druppeltjes water die bijvoorbeeld op de binnenkant…

Doorslaand vocht

Door een combinatie van wind en regen ontstaat verticale vochtdoorslag ofwel doo…

Kapotte riolering

Elke woning en elk bedrijfsgebouw is aangesloten op een geme…

Lekkages

Water heeft maar een uiterste kleine opening nodig om binnen te dri…

Natte kelder

Veel woningeigenaren denken dat vochtige of natte kelders ontstaan door…

Optrekkend vocht

Met optrekkend vocht of opstijgend vocht in muren wordt het water bedoeld d…

Vochtige kruipruimte

Een kruipruimte dient primair voor het gemakkelijk bereikbaar maken van het leid…

Vochtige muren

Vochtige binnenmuren komen vrij veel voor en de mate van vochtigheid ver…

Vochtige vloer

Indien u geen grote waterlekkage hebt gehad (zoiets als een wasm…

Schimmelvorming

Schimmel is in feite een bepaald soort paddestoel en van de meer dan 100.000…

Vochtige buitenmuren

Buitenmuren staan bloot aan de natuurelementen zoals sneeuw, regen, ijs en…