Vochtige vloer

Last van een vochtige vloer ?

Indien u geen grote waterlekkage hebt gehad (zoiets als een wasmachine die overloopt) en u hebt last van een hele vochtige vloer, waarbij bijvoorbeeld het parket gaat kromtrekken of opbollen, dan is dit een sterke aanduiding dat het vochtgehalte in uw woning te hoog is en meer specifiek vooral in de kamers waar u het probleem aantreft.

Meerdere oorzaken vochtige vloer

Er zijn meerdere oorzaken aan te wijzen voor het hebben van een vochtige vloer, te weten : optrekkend vocht, doorslaand vocht, condensatie en een vochtige kruipruimte (wat weer grotendeels veroorzaakt wordt door grondwater). Hoe dan ook: ergens komt er water het pand binnen en dat zorgt direct of indirect voor een vochtige vloer.

Checklist afwerken

In feite kan een vochtprobleem in huis meerdere oorzaken hebben: het benoemen en behandelen van 1 probleem kan wellicht niet afdoende zijn. De beste aanpak is het een voor een nalopen van mogelijke oorzaken. Dit kan relatief snel, aangezien sommige vochtproblemen zoals doorslaand vocht gemakkelijk zijn waar te nemen. Ook het verrichten van vochtmetingen is hierbij een belangrijke factor. De gemiddelde woningeigenaar heeft zelf ook vaak al een idee waar het vocht vandaan zou kunnen komen.

Vochtige kruipruimte = meestal vochtige vloer

Een locatie waar mensen meestal niet aan denken is de kruipruimte die onder de gehele vloer doorloopt. Ook als er niets aan de hand is op het gebied van doorslaande muren en dergelijke dan kan een vochtige kruipruimte die niet voldoende geventileerd wordt en waarbij er openingen zijn naar de vloer daarboven (bijvoorbeeld via de meterkast of bij doorvoeren) dan kan de kruipruimte het klimaat sterk beïnvloeden en een vochtige en koude vloer realiseren.

Verwarmen vochtige kamer zorgt voor tocht

Warme lucht stijgt en indien wanden erg koud zijn, dan zal de warme lucht snel dalen. In hele vochtige vertrekken kan deze koudeval tot tocht leiden en een hele koude vloer.

Vochtige vloer = schimmel onder vloerbedekking

Binnen een tijdsbestek van slechts enkele maanden kunt u door een vochtige vloer last krijgen van schimmel onder de vloerbedekking, laminaat, houtdelen of tegels. Vaak merkt u het pas indien het flink gaat stinken. Schimmel volgt het vocht: indien uw vloer dusdanig vochtig is, dan kan het vocht de gehele kamer vullen en de schimmel volgt.....

Vloeren veelal koud, waardoor ze vocht aantrekken

Vochtmeting voor zekerheid

Met een koude vloer wordt de vloer zelf bedoeld en niet de vloerbedekking. Middels vochtmeting is na te gaan of de vloer heel vochtig is of niet (in vergelijking met andere onderdelen van de kamer en het huis en standaard waarden in andere woningen). Ook de verkeerde bouw of aanleg van een vloer kan tot koude leiden, zeker indien er geen vochtwerende of isolerende maatregelen zijn genomen. Een duidelijk voorbeeld hiervan is een balkon van beton waarbij het betondeel tot in de slaap of woonkamer loopt, zonder dat er is geïsoleerd. Deze zogenaamde koudebruggen zorgen voor transport van de koude buitenlucht direct naar het binnenste deel van de woning.

Last van scheuren in keldervloer ?

Door de aanwezigheid van scheuren in de vloer van de kelder kunt u wegens de hydrostatische druk van het daaronder gelegen grondwater, een hele vochtige vloer krijgen doordat het water binnensijpelt. Om dit tegen te gaan moet u de scheuren (laten)repareren.

Bolstaan van houten (parket)vloeren

Belangrijk bij het leggen van parketvloeren is de vochtigheidsgraad van zowel de houten delen als de ondergrond. Om vochtschade te voorkomen is het aan te bevelen parketvloeren pas te leggen nadat de ondergrond goed droog is of nadat een goede vochtisolatie is aangebracht. Ook laminaat is vochtgevoelig en zal kromtrekken bij een vochtige ondergrond. Bij nieuwbouw is het verstandig om twee jaar te wachten na het gereedkomen van de bouw om zo de vloer voldoende te laten drogen. Een andere goede optie is het aan laten brengen van vloerisolatie.

Overzicht veel voorkomende vochtproblemen:

Condens Condens zijn kleine druppeltjes water die bijvoorbeeld op de binnenkant van een raam zitten, zowe...

Doorslaand vocht Door een combinatie van wind en regen ontstaat verticale vochtdoorslag ofwel doorslaand vocht. Do...

Optrekkend vocht Met optrekkend vocht in muren wordt het water bedoeld dat door capillaire werking (zuigwerking) i...

Vochtige kruipruimte Een kruipruimte dient primair voor het gemakkelijk bereikbaar maken van het leidingwerk dat onder...

Vochtige muren Vochtige binnenmuren komen vrij veel voor en de mate van vochtigheid verschilt per kamer in de wo...

Vochtige vloer Indien u geen grote waterlekkage hebt gehad (zoiets als een wasmachine die overloopt) en u hebt l...

Schimmel Schimmel is in feite een bepaald soort paddestoel en van de meer dan 100.000 soorten komen

Natte kelder Veel woningeigenaren denken dat vochtige of natte kelders ontstaan door een te hoog grondwater-ni...

Vochtige buitenmuren Buitenmuren staan bloot aan de natuurelementen zoals sneeuw, regen, ijs en zon. Door temperatuurw...

Gratis Internetofferte aanvragen ?

Devochtbestrijder.nl is een specialistische website van een samenwerkings-verband van vochtbestrijdingsbedrijven. Heeft u last van vocht in huis ? Lees dan goed de website door, wellicht kunt u zelf al e.e.a. verhelpen. U kunt daarnaast ook een gratis en vrijblijvende offerte aanvragen door op de button te klikken en het offerte-aanvraagformulier goed in te vullen.

Welke werkzaamheden kunnen we o.a. verrichten:

Opsporen vochtoorzaken Betonreparatie
Kelderafdichting compleet Grondstabilisatie
Muren injecteren Ventilatie
Impregneren Buitenmuren Constructief verlijmen
Kruipruimte isoleren Alle overige vochtbestrijding en vochtwering werkzaamheden

Droge zandlaag in kruipruimte bedekt natte en vuile ondergrond