Vochtige buitenmuren

Vochtige buitenmuren

Vochtige buitenmuren komen (te) veel voor

Buitenmuren staan bloot aan de natuurelementen zoals sneeuw, regen, ijs en zon. Door temperatuurwisselingen (tussen -15 en + 35 graden celsius in Nederland) krimpen gesteentes en mortel en zetten weer uit. Buitenmuren zijn dus continu in beweging en worden continu 'aangevallen.' De gevolgen daarvan zijn beschadigingen van de buitenmuur zelf: mortel wat poreus wordt, scheuren die ontstaan etc. Vocht krijgt nu een kans en zal deze altijd benutten : met name via doorslaand vocht worden buitenmuren nat, maar ook door het ontbreken van juiste vochtwerende horizontale isolatie krijgt optrekkend vocht zijn kans.

Vocht zorgt voor vochtproblemen en gevolgschade

Door verwering en aantasting van de buitenmuur krijgt uiteindelijk vocht kans om zijn vernietigende werk te doen. Door een combinatie van doorslaand vocht en optrekkend vocht zal de gehele buitenmuur verzadigd raken en zullen op enig moment ook de spouwmuur en binnenmuur vochtig worden, waardoor pleisterwerk gaat afbrokkelen en loslaten, schimmels zullen ontstaan, de vochtige muren zullen koud worden, het leefklimaat zal achteruit gaan en de stookkosten zullen gaan stijgen. Kortom, het is onverstandig om geen aandacht aan bescherming en herstel van de buitenmuren te schenken.

Door vocht aangetaste muur

Planten en betimmeringen zorgen ook voor vocht

Aangetaste muur begroeid met mossen

Klimplanten en allerlei constructies die men aan de buitenmuur bevestigt, zoals bijvoorbeeld een hemelwaterafvoer, beschadigen de woningen waardoor de integriteit van de buitenmuur aangetast wordt en vocht versneld kansen krijgt. De wortels van klimplanten zullen op den duur buitenmuren en metselwerk compleet doen scheuren.

Vochtpreventie en vochtbestrijding

Het heeft geen zin om allerlei maatregelen binnenshuis te nemen zoals het gebruiken van vochtwerende coatings of vochtvreters e.d. zonder dat er aandacht wordt geschonken aan het bestrijden en wegnemen van de oorzaken.

Bij een beschadigde buitenmuur die vocht doorlaat moeten er bijvoorbeeld herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd, zoals het uithakken van voegen en het opnieuw voegen van de muur. Of scheuren dienen gerepareerd te worden. Na herstel van de muur dient deze tegen doorslaand vocht beschermd te worden door het impregneren van de muur. Optrekkend vocht moet bestreden worden door het injecteren van de buitenmuur zodat er horizontale vochtschermen worden geplaatst die optrekkend vocht tegenhouden.

Zoutuitslag/kalkuitslag/salpeteruitslag Bij nieuwbouw ziet men vaak maanden tot enkele jaren na oplevering de ontsierende witte kalk(zout...

Na vochtbestrijdingswerken: drogen en ventileren

Nadat de bovenbeschreven werkzaamheden zijn verricht dient u de woning extra te ventileren en moet u rekening houden met droogtijden van enkele maanden. (afhankelijk van het jaargetijde). Verhinder niet dat bijvoorbeeld de binnenmuren hun vocht niet kwijt kunnen door bijvoorbeeld kunststof panelen of dampremmende verf te gebruiken tegen de binnenmuren.

Zout of salpetervervuiling is een storend gezicht

Bij de ene buitenmuur komen de eerste vochtschades binnen enkele maanden na oplevering al tevoorschijn: de zogenaamde zoutuitslag, kalkuitslag of zoutuitbloeiingen. Vanwege de grote hoeveelheid vragen die wij daar altijd over krijgen hebben we er een aparte pagina aan gewijd:

Overzicht veel voorkomende vochtproblemen:

Condens Condens zijn kleine druppeltjes water die bijvoorbeeld op de binnenkant van een raam zitten, zowe...

Doorslaand vocht Door een combinatie van wind en regen ontstaat verticale vochtdoorslag ofwel doorslaand vocht. Do...

Optrekkend vocht Met optrekkend vocht in muren wordt het water bedoeld dat door capillaire werking (zuigwerking) i...

Vochtige kruipruimte Een kruipruimte dient primair voor het gemakkelijk bereikbaar maken van het leidingwerk dat onder...

Vochtige muren Vochtige binnenmuren komen vrij veel voor en de mate van vochtigheid verschilt per kamer in de wo...

Vochtige vloer Indien u geen grote waterlekkage hebt gehad (zoiets als een wasmachine die overloopt) en u hebt l...

Schimmel Schimmel is in feite een bepaald soort paddestoel en van de meer dan 100.000 soorten komen

Natte kelder Veel woningeigenaren denken dat vochtige of natte kelders ontstaan door een te hoog grondwater-ni...

Vochtige buitenmuren Buitenmuren staan bloot aan de natuurelementen zoals sneeuw, regen, ijs en zon. Door temperatuurw...

Gratis Internetofferte aanvragen ?

Devochtbestrijder.nl is een specialistische website van een samenwerkings-verband van vochtbestrijdingsbedrijven. Heeft u last van vocht in huis ? Lees dan goed de website door, wellicht kunt u zelf al e.e.a. verhelpen. U kunt daarnaast ook een gratis en vrijblijvende offerte aanvragen door op de button te klikken en het offerte-aanvraagformulier goed in te vullen.

Welke werkzaamheden kunnen we o.a. verrichten:

Opsporen vochtoorzaken Betonreparatie
Kelderafdichting compleet Grondstabilisatie
Muren injecteren Ventilatie
Impregneren Buitenmuren Constructief verlijmen
Kruipruimte isoleren Alle overige vochtbestrijding en vochtwering werkzaamheden