Vochtproblemen

Vocht veroorzaakt veel problemen

Vochtproblemen nader bekeken

Zoals eerder beschreven is vocht de grootste vijand van elke bouwconstructie. Teveel vocht zorgt voor aantasting van de gehele constructie, echter zonder vocht kan een gebouw ook niet gerealiseerd worden, tenslotte heb je voor cementspecie vocht nodig. De juiste bouwmethode in combinatie met goede grondstoffen en een goed vochtweringsplan is essentieel. Echter in de afgelopen tientallen jaren is aan de ene kant de kennis over de schadelijke effecten van vocht enorm toegenomen, maar ook de druk om snel te bouwen is toegenomen. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat zeker 40 % van alle woningeigenaren last heeft van vocht in het huis.

Op deze pagina's en de subpagina's kunt u alles lezen over de meest voorkomende vochtproblemen en - nog belangrijker - hoe deze worden veroorzaakt en wat je er aan kunt doen.

Onderscheid tussen oorzaak, probleem en gevolg

Schimmel is heel vervelend, maar is geen vochtprobleem, maar een gevolg van een vochtprobleem. Het bestrijden van schimmel is heel belangrijk, maar het weghalen van de oorzaak van het werkelijke vochtprobleem is belangrijker. Er is op deze website al eerder beschreven dat er een zestal oorzaken zijn van vocht in de woning. Dit zijn in feite de manieren waarop er vocht in uw pand terecht komt. Deze manieren zijn:

  • condensatie (bijvoorbeeld woonvocht)
  • vocht vanuit de grond (optrekkend vocht)
  • verticale vocht doorslag (doorslaand vocht)
  • lekkages (bijv. breuk van een waterleiding)
  • vocht in bouwstoffen (vocht in metselspecie)
  • hygroscopische vochtigheid (stoffen in uw woning die vocht aantrekken)

Zeer vochtige kruipruimte

Overzicht veel voorkomende vochtproblemen:

Condens Condens zijn kleine druppeltjes water die bijvoorbeeld op de binnenkant van een raam zitten, zowe...

Doorslaand vocht Door een combinatie van wind en regen ontstaat verticale vochtdoorslag ofwel doorslaand vocht. Do...

Optrekkend vocht Met optrekkend vocht in muren wordt het water bedoeld dat door capillaire werking (zuigwerking) i...

Vochtige kruipruimte Een kruipruimte dient primair voor het gemakkelijk bereikbaar maken van het leidingwerk dat onder...

Vochtige muren Vochtige binnenmuren komen vrij veel voor en de mate van vochtigheid verschilt per kamer in de wo...

Vochtige vloer Indien u geen grote waterlekkage hebt gehad (zoiets als een wasmachine die overloopt) en u hebt l...

Schimmel Schimmel is in feite een bepaald soort paddestoel en van de meer dan 100.000 soorten komen

Natte kelder Veel woningeigenaren denken dat vochtige of natte kelders ontstaan door een te hoog grondwater-ni...

Vochtige buitenmuren Buitenmuren staan bloot aan de natuurelementen zoals sneeuw, regen, ijs en zon. Door temperatuurw...

Daar komt het vocht dus vandaan

Deze opsomming van 6 punten zijn dus de 'bronnen' van het vocht en veroorzaken diverse vochtproblemen zoals vochtige buitenmuren, vochtige binnenmuren, vochtige vloeren e.d. En vochtige muren veroorzaken weer schimmel, slecht leefklimaat enzovoort.

Benoemen van het vochtprobleem

Het is belangrijk om na te gaan waarom u bijvoorbeeld een vochtige muur hebt : komt dit door optrekkend vocht of komt het door doorslaand vocht of door een combinatie van beiden ? of is er sprake van slechte ventilatie waardoor condensatie te sterk is ? De belangrijkste vochtproblemen zoals deze door consumenten ervaren worden hebben wij hieronder gezet en in detail behandeld. Evenwel kunnen wij u melden dat de samenwerkende bedrijven van Devochtbestrijder.nl in staat zijn om elk voorkomend vochtprobleem op te lossen.

Condensatie: vocht in huis ontmoet koud glas

Zoek hier naar vochtbestrijdings technieken

Opsporen vochtoorzaken Vochtproblemen die ontstaan worden vaak veroorzaakt door een combinatie van problemen. Uit onderz...

Horizontale vochtwering opties Horizontale vochtisolatie is een systeem dat geplaatst wordt in muren om

Verticale vochtwering opties Verticale vochtwering beschermt het gebouw tegen vocht wat tegen de zijkanten (fundering en gevel...

Het afdichten van kelders De grootste oorzaak van lekkende, vochtige of natte kelders zijn constructiefouten en dan met nam...

Het isoleren van de kruipruimte Een veel voorkomende bron van vocht in huis is het vocht in de kruipruimte, vaak grondwater, soms...

Het injecteren van muren Injecteren muren tegen optrekkend vocht

Het impregneren van muren Impregneren of het synoniem hydrofoberen is in feite het aanbrengen van een beschermende laag op ...

Het repareren van beton Uitgeharde mortel en beton van gebouwen hebben van veel soorten invloeden te lijden, zowel van ui...

Het stabiliseren van grond Grondstabilisatie is het stabiliseren of verharden van een grondpakket

Scheuren in muren en vloeren repareren Door weersinvloeden staan gevelmetselwerk, dak en kozijnen continu onder

Het ventileren van gebouwen Zoals reeds eerder is beschreven zal in een woonruimte het vochtgehalte naar 100 % stijgen indien...

Overige vochtwering methodes Afhankelijk van de situatie kan het zinvol zijn een drainaige rondom de woning aan te (laten) leg...

Gratis Internetofferte aanvragen ?

Devochtbestrijder.nl is een specialistische website van een samenwerkings-verband van vochtbestrijdingsbedrijven. Heeft u last van vocht in huis ? Lees dan goed de website door, wellicht kunt u zelf al e.e.a. verhelpen. U kunt daarnaast ook een gratis en vrijblijvende offerte aanvragen door op de button te klikken en het offerte-aanvraagformulier goed in te vullen.

Welke werkzaamheden kunnen we o.a. verrichten:

Opsporen vochtoorzaken Betonreparatie
Kelderafdichting compleet Grondstabilisatie
Muren injecteren Ventilatie
Impregneren Buitenmuren Constructief verlijmen
Kruipruimte isoleren Alle overige vochtbestrijding en vochtwering werkzaamheden

Vocht trekt ongedierte aan