Landelijk netwerk van specialisten in het verhelpen van optrekkend vocht & doorslaand vocht, vocht in de kruipruimte en kelder en overige vochtproblemen in de woning of bedrijfspand.

Opsporen van de vocht oorzaak

EEN GRONDIGE BENADERING IS ESSENTIEEL

Vochtproblemen die ontstaan worden vaak veroorzaakt door een combinatie van problemen. Uit onderzoek dat in Duitsland is verricht is gebleken dat maar liefst 51 % van alle vochtproblemen in gebouwen veroorzaakt wordt door fouten tijdens de bouw. Het gaat dan om :

 • fouten door te vlug bouwen
 • constructie fouten
 • slordige afwerking
 • verkeerde of goedkope bouwmaterialen

OVERIGE OORZAKEN

Bij overige oorzaken kunt u denken aan beschadigde buitenmuren die lekkages doorlaten, lekke funderingen waardoor er vochtoverlast in de kruipruimte ontstaat, lekkages door kapotte daken en natuurlijk een scala aan oorzaken waardoor koude en vocht hun kans krijgen, zoals slechte isolering of foutieve isolatie.

Tegels verwijderen

HOE KUN JE VOCHTOORZAKEN OPSPOREN ?

Het opsporen van vocht is een combinatie van onderzoek en testen waarbij enerzijds gezocht wordt naar de bron van het vocht en anderzijds voor de hand liggende oorzaken uitgesloten proberen te worden.

 

 • checklist die per woning afgewerkt wordt
 • organoleptisch onderzoek
 • vochtmeting in het huis
 • uitvoeren van diverse testen

VAAK ZIJN ER MEERDERE
OORZAKEN

Zoals eerder gemeld is uit onderzoek gebleken dat meer dan de helft van de vochtoorzaken terug te voeren valt op fouten die tijdens de bouw zijn gemaakt. Vaak gaat het dan niet om 1 fout, maar om een serie van soortgelijke fouten.

Ook is het zo dat bij oudere huizen de onderhoudsfactor sterk mee gaat spelen. Logischerwijs is het te verwachten dat bij een woning van 75 jaar oud het metselwerk op meerdere plaatsen aangetast zal zijn, maar dat ook de fundering wellicht poreus is geworden (waardoor optrekkend vocht een grote kans krijgt) en ook is de isolatiewaarde bij deze woningen vaak heel slecht.

GRATIS OFFERTE VOCHTBESTRIJDING

 • Dekking in geheel Nederland
 • Alle disciplines
 • Garantie op alle werkzaamheden
 • Aanvragen is gratis en vrijblijvend

WAT IS EEN ORGANOLEPTISCH ONDERZOEK

Een organoleptisch onderzoek is een onderzoek met behulp van de relevante zintuigen zoals zicht, geur en voelen, oftewel kijken, ruiken en bevoelen van mogelijke vochtbronnen die vochtproblemen en overlast veroorzaken.

Een dergelijk onderzoek is een standaard onderdeel bij het opsporen van vochtoorzaken. Kennis en ervaring spelen hierbij een hele belangrijke rol.

PLAN VAN AANPAK

Op basis van het onderzoek van het vochtwering of vochtbestrijdingsbedrijf wordt een plan van aanpak gemaakt waarin meestal een combinatie van maatregelen wordt geadviseerd.

Na de uitvoering van deze maatregelen kan er na enkele weken of maanden geƫvalueerd worden en kan een tweede controle-onderzoek en metingen uitgevoerd worden om te kijken of de maatregelen voldoende effect sorteren. Op deze manier wort stap voor stap elke oorzaak van vochtproblemen in de woning geƫlimineerd.

VOCHTBESTRIJDING- EN VOCHTWERING TECHNIEKEN

Opsporen vochtoorzaken

Vochtproblemen die ontstaan worden vaak veroorzaakt door een combinatie….

Horizontale vochtwering

Horizontale vochtisolatie is een systeem dat geplaatst wordt in muren om te ve…

Scheuren in muren en vloeren

Door weersinvloeden staan gevelmetselwerk, dak en kozijnen continu onder invl…

Impregneren muren

Impregneren of het synoniem hydrofoberen is in feite het aanbrengen van een besch…

Muren injecteren

De exacte methode van het injecteren van muren verschilt van situatie tot ….

Verticale vochtwering

Verticale vochtwering beschermt het gebouw tegen vocht wat tegen de zijk…

Kruipruimte isoleren

Een veel voorkomende bron van vocht in huis is het vocht in de kruipruimte, v…

Betonreparatie

Uitgeharde mortel en beton van gebouwen hebben van veel soorten invloeden te lij…

Kelderafdichting

De grootste oorzaak van lekkende, vochtige of natte kelders zijn const…

Ventilatie

Zoals reeds eerder is beschreven zal in een woonruimte het vochtgehalte…

Grondstabilisatie

Grondstabilisatie is het stabiliseren of verharden van een grondpakket…

Onderkappen

Met het onderkappen van muren wordt in feite bedoeld dat net boven het maaiv…

Overige methoden

Afhankelijk van de situatie kan het zinvol zijn een drainaige rondom de woning…