Opsporen van de vochtoorzaken

Het opsporen van de vochtproblemen

Metingen zijn belangrijk bij het onderzoek

Een grondige benadering is essentieel

Vochtproblemen die ontstaan worden vaak veroorzaakt door een combinatie van problemen. Uit onderzoek dat in Duitsland is verricht is gebleken dat maar liefst 51 % van alle vochtproblemen in gebouwen veroorzaakt wordt door fouten tijdens de bouw. Het gaat dan om :

  • fouten door te vlug bouwen
  • constructie fouten
  • slordige afwerking
  • verkeerde of goedkope bouwmaterialen

Overige oorzaken

Bij overige oorzaken kunt u denken aan beschadigde buitenmuren die lekkages doorlaten, lekke funderingen waardoor er vochtoverlast in de kruipruimte ontstaat, lekkages door kapotte daken en natuurlijk een scala aan oorzaken waardoor koude en vocht hun kans krijgen, zoals slechte isolering of foutieve isolatie.

Hoe kun je vochtoorzaken opsporen ?

Het opsporen van vocht is een combinatie van onderzoek en testen waarbij enerzijds gezocht wordt naar de bron van het vocht en anderzijds voor de hand liggende oorzaken uitgesloten proberen te worden.

  • checklist die per woning afgewerkt wordt
  • organoleptisch onderzoek
  • vochtmeting in het huis
  • uitvoeren van diverse testen

Wat is een organoleptisch onderzoek

Een organoleptisch onderzoek is een onderzoek met behulp van de relevante zintuigen zoals zicht, geur en voelen, oftewel kijken, ruiken en bevoelen van mogelijke vochtbronnen die vochtproblemen en overlast veroorzaken. Een dergelijk onderzoek is een standaard onderdeel bij het opsporen van vochtoorzaken. Kennis en ervaring spelen hierbij een hele belangrijke rol.

Vaak zijn er meerdere oorzaken

Zoals eerder gemeld is uit onderzoek gebleken dat meer dan de helft van de vochtoorzaken terug te voeren valt op fouten die tijdens de bouw zijn gemaakt. Vaak gaat het dan niet om 1 fout, maar om een serie van soortgelijke fouten. Ook is het zo dat bij oudere huizen de onderhoudsfactor sterk mee gaat spelen. Logischerwijs is het te verwachten dat bij een woning van 75 jaar oud het metselwerk op meerdere plaatsen aangetast zal zijn, maar dat ook de fundering wellicht poreus is geworden (waardoor optrekkend vocht een grote kans krijgt) en ook is de isolatiewaarde bij deze woningen vaak heel slecht.

Plan van aanpak

Op basis van het onderzoek van het vochtwering of vochtbestrijdingsbedrijf wordt een plan van aanpak gemaakt waarin meestal een combinatie van maatregelen wordt geadviseerd. Na de uitvoering van deze maatregelen kan er na enkele weken of maanden geëvalueerd worden en kan een tweede controle-onderzoek en metingen uitgevoerd worden om te kijken of de maatregelen voldoende effect sorteren. Op deze manier wort stap voor stap elke oorzaak van vochtproblemen in de woning geëlimineerd.

Overzicht vochtbestrijding methodes

Opsporen vochtoorzaken Vochtproblemen die ontstaan worden vaak veroorzaakt door een combinatie van problemen. Uit onderz...

Horizontale vochtwering opties Horizontale vochtisolatie is een systeem dat geplaatst wordt in muren om

Verticale vochtwering opties Verticale vochtwering beschermt het gebouw tegen vocht wat tegen de zijkanten (fundering en gevel...

Het impregneren van muren Impregneren of het synoniem hydrofoberen is in feite het aanbrengen van een beschermende laag op ...

Het injecteren van muren Injecteren muren tegen optrekkend vocht

Scheuren in muren en vloeren repareren Door weersinvloeden staan gevelmetselwerk, dak en kozijnen continu onder

Het isoleren van de kruipruimte Een veel voorkomende bron van vocht in huis is het vocht in de kruipruimte, vaak grondwater, soms...

Het repareren van beton Uitgeharde mortel en beton van gebouwen hebben van veel soorten invloeden te lijden, zowel van ui...

Het afdichten van kelders De grootste oorzaak van lekkende, vochtige of natte kelders zijn constructiefouten en dan met nam...

Het ventileren van gebouwen Zoals reeds eerder is beschreven zal in een woonruimte het vochtgehalte naar 100 % stijgen indien...

Het stabiliseren van grond Grondstabilisatie is het stabiliseren of verharden van een grondpakket

Overige vochtwering methodes Afhankelijk van de situatie kan het zinvol zijn een drainaige rondom de woning aan te (laten) leg...

Gratis inspectie en offerte

De enthousiaste vochtbestrijders staan voor u klaar !

Gratis Internetofferte aanvragen ?

Devochtbestrijder.nl is een specialistische website van een samenwerkings-verband van vochtbestrijdingsbedrijven. Heeft u last van vocht in huis ? Lees dan goed de website door, wellicht kunt u zelf al e.e.a. verhelpen. U kunt daarnaast ook een gratis en vrijblijvende offerte aanvragen door op de button te klikken en het offerte-aanvraagformulier goed in te vullen.

Welke werkzaamheden kunnen we o.a. verrichten: