Landelijk netwerk van specialisten in het verhelpen van optrekkend vocht & doorslaand vocht, vocht in de kruipruimte en kelder en overige vochtproblemen in de woning of bedrijfspand.

Betoninjectie

CONSTRUCTIEFOUTEN EN NATUURLIJKE KRIMP

Funderingen en muren van beton reageren op temperatuurschommelingen en vocht- en droogteverschillen.

Met name in nieuwbouw komt het voor dat enerzijds door geforceerd drogen en anderzijds door te snel bouwen er door constructiefouten scheuren en naden in betonmuren ontstaan, zowel uitwendig als inwendig.

GRINDNESTEN

Tijdens het mengen en storten van beton kunnen door te vlug werken zowel holle ruimtes als zogenaamde grindnesten ontstaan in de betonnen muur zelf. Hier is de verhouding beton/grind niet goed en bestaat de ruimte uit los grind. Dit zijn veelal zwakke punten in de constructie en potentieel een bron van vochtdoorlating.

Door eerst een grondigd analyse uit te voeren (o.a. plaatsbepaling) is het mogelijk om met gerichte injecteringen deze holle ruimtes, grote scheuren in het beton e.d. te dichten door middel van injecties met speciaal gemaakt beton, afgestemd op de situatie.

Lees ook de informatie over scheuren in muren en vloeren repareren.

INJECTEREN TEGEN GRONDWATER

Kleine scheuren in kelders, fundamenten en tunnels zijn voldoende om het indrukken van zogenaamd hydrostatische drukkend water mogelijk te maken.

De waterafsluitende functie van ondergrondse bouwconstrcuties tegen drukkend water in de grond gaat hierdoor grotendeels verloren. Het in scheuren, gaten en kieren gedrongen water veroorzaakt wateroverlast door capillaire krachten en hydrostische druk.

Het injecteren met een snel reagerende gel of hars via injecteren is een ideale oplossing om holle ruimten en scheuren snel op te vullen. zoadat het water verhinderd wordt om in de constructie te komen.

GRATIS OFFERTE VOCHTBESTRIJDING

  • Dekking in geheel Nederland
  • Alle disciplines
  • Garantie op alle werkzaamheden
  • Aanvragen is gratis en vrijblijvend

VOCHTBESTRIJDING- EN VOCHTWERING TECHNIEKEN

Opsporen vochtoorzaken

Vochtproblemen die ontstaan worden vaak veroorzaakt door een combinatie….

Horizontale vochtwering

Horizontale vochtisolatie is een systeem dat geplaatst wordt in muren om te ve…

Scheuren in muren en vloeren

Door weersinvloeden staan gevelmetselwerk, dak en kozijnen continu onder invl…

Impregneren muren

Impregneren of het synoniem hydrofoberen is in feite het aanbrengen van een besch…

Muren injecteren

De exacte methode van het injecteren van muren verschilt van situatie tot ….

Verticale vochtwering

Verticale vochtwering beschermt het gebouw tegen vocht wat tegen de zijk…

Kruipruimte isoleren

Een veel voorkomende bron van vocht in huis is het vocht in de kruipruimte, v…

Betonreparatie

Uitgeharde mortel en beton van gebouwen hebben van veel soorten invloeden te lij…

Kelderafdichting

De grootste oorzaak van lekkende, vochtige of natte kelders zijn const…

Ventilatie

Zoals reeds eerder is beschreven zal in een woonruimte het vochtgehalte…

Grondstabilisatie

Grondstabilisatie is het stabiliseren of verharden van een grondpakket…

Onderkappen

Met het onderkappen van muren wordt in feite bedoeld dat net boven het maaiv…

Overige methoden

Afhankelijk van de situatie kan het zinvol zijn een drainaige rondom de woning…