Betoninjectie

Betonscheur ? betoninjectie !

Constructiefouten en natuurlijke krimp

Funderingen en muren van beton reageren op temperatuurschommelingen en vocht- en droogteverschillen. Met name in nieuwbouw komt het voor dat enerzijds door geforceerd drogen en anderzijds door te snel bouwen er door constructiefouten scheuren en naden in betonmuren ontstaan, zowel uitwendig als inwendig.

Grindnesten

Tijdens het mengen en storten van beton kunnen door te vlug werken zowel holle ruimtes als zogenaamde grindnesten ontstaan in de betonnen muur zelf. Hier is de verhouding beton/grind niet goed en bestaat de ruimte uit los grind. Dit zijn veelal zwakke punten in de constructie en potentieel een bron van vochtdoorlating.

Door eerst een grondigd analyse uit te voeren (o.a. plaatsbepaling) is het mogelijk om met gerichte injecteringen deze holle ruimtes, grote scheuren in het beton e.d. te dichten door middel van injecties met speciaal gemaakt beton, afgestemd op de situatie.

Lees ook de informatie over scheuren in muren en vloeren repareren.

Injecteren tegen grondwater

Kleine scheuren in kelders, fundamenten en tunnels zijn voldoende om het indrukken van zogenaamd hydrostatische drukkend water mogelijk te maken. De waterafsluitende functie van ondergrondse bouwconstrcuties tegen drukkend water in de grond gaat hierdoor grotendeels verloren. Het in scheuren, gaten en kieren gedrongen water veroorzaakt wateroverlast door capillaire krachten en hydrostische druk. Het injecteren met een snel reagerende gel of hars via injecteren is een ideale oplossing om holle ruimten en scheuren snel op te vullen. zoadat het water verhinderd wordt om in de constructie te komen.

Overzicht vochtbestrijding methodes

Opsporen vochtoorzaken Vochtproblemen die ontstaan worden vaak veroorzaakt door een combinatie van problemen. Uit onderz...

Horizontale vochtwering opties Horizontale vochtisolatie is een systeem dat geplaatst wordt in muren om

Verticale vochtwering opties Verticale vochtwering beschermt het gebouw tegen vocht wat tegen de zijkanten (fundering en gevel...

Het impregneren van muren Impregneren of het synoniem hydrofoberen is in feite het aanbrengen van een beschermende laag op ...

Het injecteren van muren Injecteren muren tegen optrekkend vocht

Scheuren in muren en vloeren repareren Door weersinvloeden staan gevelmetselwerk, dak en kozijnen continu onder

Het isoleren van de kruipruimte Een veel voorkomende bron van vocht in huis is het vocht in de kruipruimte, vaak grondwater, soms...

Het repareren van beton Uitgeharde mortel en beton van gebouwen hebben van veel soorten invloeden te lijden, zowel van ui...

Het afdichten van kelders De grootste oorzaak van lekkende, vochtige of natte kelders zijn constructiefouten en dan met nam...

Het ventileren van gebouwen Zoals reeds eerder is beschreven zal in een woonruimte het vochtgehalte naar 100 % stijgen indien...

Het stabiliseren van grond Grondstabilisatie is het stabiliseren of verharden van een grondpakket

Overige vochtwering methodes Afhankelijk van de situatie kan het zinvol zijn een drainaige rondom de woning aan te (laten) leg...

Gratis inspectie en offerte

De enthousiaste vochtbestrijders staan voor u klaar !

Gratis Internetofferte aanvragen ?

Devochtbestrijder.nl is een specialistische website van een samenwerkings-verband van vochtbestrijdingsbedrijven. Heeft u last van vocht in huis ? Lees dan goed de website door, wellicht kunt u zelf al e.e.a. verhelpen. U kunt daarnaast ook een gratis en vrijblijvende offerte aanvragen door op de button te klikken en het offerte-aanvraagformulier goed in te vullen.

Welke werkzaamheden kunnen we o.a. verrichten: