Grondstabilisatie

Wat is grondstabilisatie

Grondstabilisatie is het stabiliseren of verharden van een grondpakket of grondlaag door middel van bodeminjectie. De grond wordt zogezegd verzadigd met een specifiek soort injectievloeistof en vormt een verharde massa. Het gestabiliseerde of verharde grondpakket kan dienen als fundering of als grondkerende muur. In Nederland heb je allerlei soorten slappe gronden als silt, klei en veen, gelegen op 2 tot 50 meter onder het maaiveld.

Waaruit bestaat grond ?

Grond bestaat uit minerale deeltjes, gevormd door verwering van gesteentenb en organisatie deeltjes, bijv. humus of veen. Meestal zijn de gronddeeltjes kleiner dan 1 mm en vaak zijn ze korrelvormig (zand) of plaatvormig (klei). In verschillende delen van Nederland zijn verschillende grondsoorten, waarbij bijvoorbeeld het watergehalte of de korrelgroottes variëren, de zuurgraad varieert en er ook afwijkingen zijn op het gebied van organisch materiaal zoals bloemen en planten.

Injecties op verschillende dieptes

Injecties worden op verschillende dieptes uitgevoerd, afhankelijk van welke grondlaag men wil behandelen. Er wordt dan gebruik gemaakt van speciale boorunits.

Overige stoffen en hulpstoffen

Hoewel het milieuvriendelijke grout een belangrijke basis is van grondstabilisatie wordt een scala aan andere stoffen ook geïnjecteerd zoals bijvoorbeeld waterglas. De keuze van de injectievloeistoffen is volledig afhankelijk van de grondsoorten, vereiste hardheid, draagkracht, diepte en doelstelling. Injectievloeistoffen kunnen zowel hard als flexibel zijn (na droging/uitharding).

Mogelijke doelstelling grondstabilisatie

  • versterken en verstijven van grond voor bv. ophogingen, keermuren en funderingen voor gebouwen en kunstwerken
  • het beheersen van verkeerstrillingen, stabiliseren dijken e.d.
  • het verlengen van funderingen van gebouwen om de grond ernaast weg te kunnen graven
  • het injecteren van grond achter uit elkaar gelopen damwanden
  • het injecteren van holle ruimtes in bijvoorbeeld kademuren
  • het injecteren van een waterdichte laag in een bouwput (bodemafsluiting)
  • tegengaan van verzakking bij een woning, een weg of een vloer

Groutinjectie Groutinjectie is het injecteren van holle ruimtes met behulp van een mengsel van cement en grond....

Damwand lekkage Een damwand is een flexibele grondkerende wand of een waterkerende wand, die bestaat uit verticaa...

Onderwater beton In bouwputten wordt vaak gebruik gemaakt van onderwater beton. Het beton wordt in een bouwput ges...

Welafdichting Indien onder de grond een waterdichte grondlaag wordt beschadigd kan het water dat zich onder de ...

Maximaal 2 tot 2,5 meter doorsnede

Het nieuwe verharde grondpakket kan een bol of een kolom zijn met een diameter van maximaal 2 tot 2,5 meter. Indien deze overlappend aangebracht worden kan zo een horizontale laag gevormd worden.

Voordelen grond injecteren

  • de ruimte wordt optimaal gebruikt. Er kan straks langs de fundering worden afgegeven, zoals naast de woning als onder de woning
  • de werkzaamheden worden zo goed als trillingsvrij uitgevoerd
  • het injecteren kan op plaatsen gebeuren waar anderen niet bij kunnen komen zoals bijvoorbeeld bij het plaatsen van damwanden of het boren van groutpalen.

Grondstabilisatie en injectieplan

Grondstabilisatie middels injectering is vakwerk en moet zorgvuldig gebeuren. Onderzoek en kennis van de bodemgesteldheid is een absolute must. De samenwerkingspartners van Devochtbestrijder.nl maken voor u een injectieplan op maat om zo tot de gewenste resultaten te komen.

Gratis Offerte (klik op de geel/oranje button)

Devochtbestrijder.nl is een specialistische website van een samenwerkings-verband van vochtbestrijdingsbedrijven. Heeft u last van vocht in huis ? Lees dan goed de website door, wellicht kunt u zelf al e.e.a. verhelpen. U kunt daarnaast ook een gratis en vrijblijvende offerte aanvragen door op onderstaande button te klikken en het offerte-aanvraagformulier goed in te vullen. Werkzaamheden die wij u kunnen aanbieden:

Opsporen vochtoorzaken
Kelderafdichting compleet
Muren injecteren
Impregneren buitenmuren
Betonreparatie
Grondstabilisatie
Ventilatie
Constructief verlijmen

Klik op de onderstaande geel/oranje button om naar het offerte-aanvraagformulier te gaan. WILT U EEN OFFERTE VOOR KRUIPRUIMTE ISOLATIE ? klik dan hier voor een offerte voor Drowa Chips, de nr. 1 in kruipruimte isolatie en vloerisolatie !