Landelijk netwerk van specialisten in het verhelpen van optrekkend vocht & doorslaand vocht, vocht in de kruipruimte en kelder en overige vochtproblemen in de woning of bedrijfspand.

Grondstabilisatie

WAT IS GRONDSTABILISATIE?

Grondstabilisatie is het stabiliseren of verharden van een grondpakket of grondlaag door middel van bodeminjectie.

De grond wordt zogezegd verzadigd met een specifiek soort injectievloeistof en vormt een verharde massa. Het gestabiliseerde of verharde grondpakket kan dienen als fundering of als grondkerende muur. In Nederland heb je allerlei soorten slappe gronden als silt, klei en veen, gelegen op 2 tot 50 meter onder het maaiveld.

WAARUIT BESTAAT GROND?

Grond bestaat uit minerale deeltjes, gevormd door verwering van gesteenten en organisatie deeltjes, bijvoorbeeld humus of veen.

Meestal zijn de gronddeeltjes kleiner dan 1 mm en vaak zijn ze korrelvormig (zand) of plaatvormig (klei). In verschillende delen van Nederland zijn verschillende grondsoorten, waarbij bijvoorbeeld het watergehalte of de korrelgroottes variëren, de zuurgraad varieert en er ook afwijkingen zijn op het gebied van organisch materiaal zoals bloemen en planten.

Door het injecteren van een verhard grondpakket wordt de fundering ondersteund

Door het injecteren van een verhard grondpakket wordt de fundering ondersteund

INJECTIES OP VERSCHILLENDE DIEPTES

Injecties worden op verschillende dieptes uitgevoerd, afhankelijk van welke grondlaag men wil behandelen.

Er wordt dan gebruik gemaakt van speciale boorunits.

OVERIGE STOFFEN EN HULPSTOFFEN

Hoewel het milieuvriendelijke grout een belangrijke basis is van grondstabilisatie wordt ook een scala aan andere stoffen geïnjecteerd zoals bijvoorbeeld waterglas.

De keuze van de injectievloeistoffen is volledig afhankelijk van de grondsoorten, vereiste hardheid, draagkracht, diepte en doelstelling. Injectievloeistoffen kunnen zowel hard als flexibel zijn (na droging/uitharding).

MOGELIJKE DOELSTELLING GRONDSTABILISATIE

 • versterken en verstijven van grond voor bv. ophogingen, keermuren en funderingen voor gebouwen en kunstwerken
 • het beheersen van verkeerstrillingen, stabiliseren dijken e.d.
 • het verlengen van funderingen van gebouwen om de grond ernaast weg te kunnen graven
 • het injecteren van grond achter uit elkaar gelopen damwanden
 • het injecteren van holle ruimtes in bijvoorbeeld kademuren
 • het injecteren van een waterdichte laag in een bouwput (bodemafsluiting)
 • tegengaan van verzakking bij een woning, een weg of een vloer

GRATIS OFFERTE VOCHTBESTRIJDING

 • Dekking in geheel Nederland
 • Alle disciplines
 • Garantie op alle werkzaamheden
 • Aanvragen is gratis en vrijblijvend

VOORDELEN GROND INJECTEREN

 • De ruimte wordt optimaal gebruikt. Er kan straks langs de fundering worden afgegeven, zoals naast de woning als onder de woning
 • De werkzaamheden worden zo goed als trillingsvrij uitgevoerd
 • Het injecteren kan op plaatsen gebeuren waar anderen niet bij kunnen komen zoals bijvoorbeeld bij het plaatsen van damwanden of het boren van groutpalen.

MAXIMAAL 2 TOT 2,5 METER DOORSNEDE

Het nieuwe verharde grondpakket kan een bol of een kolom zijn met een diameter van maximaal 2 tot 2,5 meter. Indien deze overlappend aangebracht worden kan zo een horizontale laag gevormd worden.

GRONDSTABILISATIE EN INJECTIEPLAN

Grondstabilisatie middels injectie is vakwerk en moet zorgvuldig gebeuren. Onderzoek en kennis van de bodemgesteldheid is een absolute must. De samenwerkingspartners van Devochtbestrijder.nl maken voor u een injectieplan op maat om zo tot de gewenste resultaten te komen.

AANVULLENDE INFORMATIE OVER GRONDSTABILISATIE:

GROUTINJECTIE

DAMWAND LEKKAGE

ONDERWATER BETON

WELAFDICHTING

TECHNIEKEN VOCHTBESTRIJDING EN VOCHTWERING 

Opsporen vochtoorzaken

Vochtproblemen die ontstaan worden vaak veroorzaakt door een combinatie….

Horizontale vochtwering

Horizontale vochtisolatie is een systeem dat geplaatst wordt in muren om te ve…

Scheuren in muren en vloeren

Door weersinvloeden staan gevelmetselwerk, dak en kozijnen continu onder invl…

Impregneren muren

Impregneren of het synoniem hydrofoberen is in feite het aanbrengen van een besch…

Muren injecteren

De exacte methode van het injecteren van muren verschilt van situatie tot ….

Verticale vochtwering

Verticale vochtwering beschermt het gebouw tegen vocht wat tegen de zijk…

Kruipruimte isoleren

Een veel voorkomende bron van vocht in huis is het vocht in de kruipruimte, v…

Betonreparatie

Uitgeharde mortel en beton van gebouwen hebben van veel soorten invloeden te lij…

Kelderafdichting

De grootste oorzaak van lekkende, vochtige of natte kelders zijn const…

Ventilatie

Zoals reeds eerder is beschreven zal in een woonruimte het vochtgehalte…

Grondstabilisatie

Grondstabilisatie is het stabiliseren of verharden van een grondpakket…

Onderkappen

Met het onderkappen van muren wordt in feite bedoeld dat net boven het maaiv…

Overige methoden

Afhankelijk van de situatie kan het zinvol zijn een drainaige rondom de woning…