Landelijk netwerk van specialisten in het verhelpen van optrekkend vocht & doorslaand vocht, vocht in de kruipruimte en kelder en overige vochtproblemen in de woning of bedrijfspand.

Damwand lekkage

WAT IS EEN DAMWAND?

Een damwand is een flexibele grondkerende wand of een waterkerende wand, die bestaat uit verticaal in de grond geplaatste wanden die met elkaar verbonden zijn.

De damwanden wordt in de grond aangebracht door heien, trillen of drukken (allen eventueel met voorspuiten).

Damwand

Damwand

TOEPASSINGEN

Damwanden worden vanwege allerlei redenen toegepast, zoals:

 • kademuur langs een haven
 • oeverbescherming langs een kanaal
 • onderdeel van een dijk of andere waterkering
 • wand van een bouwput of bouwkuip
 • middel om bodemvervuiling te immobiliseren
 • wand van een ondergrondse parkeergarage
 • wand voor schuren, loodsen e.d.

MOGELIJKE PROBLEMEN PLAATSEN DAMWANDEN

 • Een damwand kan uit elkaar lopen door een obstakel in de grond of bij een te harde grondlaag.
 • Verbindingen van de damwanden zijn uit het slot gelopen en kunnen gaan lekken.
 • Een damwand kan aansluiten op een bestaande muur. Deze aansluitingen zijn vaak niet waterdicht. Door de grote lekkages die er ontstaan, spoelt er veel zand weg wat verzakking tot gevolg kan hebben.
 • Een damwand kan ook lek zijn op de plek waar er een anker in is geboord.

VERHELPEN DAMWAND LEKKAGE MET INJECTERING

Damwand lekkages zijn te bestrijden middels injectie met een snel reagerende injectievloeistof (zowel harde als flexibele injectievloeistoffen zijn mogelijk).

GRATIS OFFERTE VOCHTBESTRIJDING

 • Dekking in geheel Nederland
 • Alle disciplines
 • Garantie op alle werkzaamheden
 • Aanvragen is gratis en vrijblijvend

AANVULLENDE INFORMATIE OVER GRONDSTABILISATIE:

GROUTINJECTIE

DAMWAND LEKKAGE

ONDERWATER BETON

WELAFDICHTING

TECHNIEKEN VOCHTBESTRIJDING EN VOCHTWERING

Opsporen vochtoorzaken

Vochtproblemen die ontstaan worden vaak veroorzaakt door een combinatie….

Horizontale vochtwering

Horizontale vochtisolatie is een systeem dat geplaatst wordt in muren om te ve…

Scheuren in muren en vloeren

Door weersinvloeden staan gevelmetselwerk, dak en kozijnen continu onder invl…

Impregneren muren

Impregneren of het synoniem hydrofoberen is in feite het aanbrengen van een besch…

Muren injecteren

De exacte methode van het injecteren van muren verschilt van situatie tot ….

Verticale vochtwering

Verticale vochtwering beschermt het gebouw tegen vocht wat tegen de zijk…

Kruipruimte isoleren

Een veel voorkomende bron van vocht in huis is het vocht in de kruipruimte, v…

Betonreparatie

Uitgeharde mortel en beton van gebouwen hebben van veel soorten invloeden te lij…

Kelderafdichting

De grootste oorzaak van lekkende, vochtige of natte kelders zijn const…

Ventilatie

Zoals reeds eerder is beschreven zal in een woonruimte het vochtgehalte…

Grondstabilisatie

Grondstabilisatie is het stabiliseren of verharden van een grondpakket…

Onderkappen

Met het onderkappen van muren wordt in feite bedoeld dat net boven het maaiv…

Overige methoden

Afhankelijk van de situatie kan het zinvol zijn een drainaige rondom de woning…