Schimmelvorming

Wat is schimmel ?

Schimmel is in feite een bepaald soort paddestoel en van de meer dan 100.000 soorten komen er zo'n 30 tot 40 binnenshuis voor. Op een vochtige en liefst warme ondergrond kunnen de 'sporen' (het zaad van de paddestoelen c.q. zwammen) zich ontkiemen. Door groei worden de sporen uiteindelijk een netwerkje dat met het blote oog zichtbaar wordt. Dit netwerkje verzorgt voor een continu uitstoot van miljoenen nieuwe sporen.

Schimmelvorming door vocht

Bij permanent vochtige binnenmuren en plafonds is het een kwestie van tijd wanneer er schimmelvorming optreedt.

Schimmel veroorzaakt allergieŽn

Door de continu afgifte (dag en nacht) van miljoenen sporen wordt het leefklimaat binnenshuis sterk negatief beïnvloed: door de sporen in de lucht ontstaan ademhalingsmoeilijkheden en allergieën.

Vocht in huis veroorzaakt gezondheidsproblemen

Ook nieuwbouw heeft veel last van schimmel

Problemen met vocht en schimmels doen zich niet alleen voor in bestaande woningen. Ondanks betere bouwmethoden en -materialen komen schimmels ook voor in een substantieel deel van de nieuw gebouwde woningen. In beide situaties zijn er soms duidelijk aanwijsbare oorzaken die samenhangen met gebreken in ontwerp, uitvoering of onderhoud. In andere gevallen wordt een relatie gesuggereerd met energiebesparende maatregelen. En ook de bewoner zelf krijgt nogal eens de schuld. Berucht zijn de mogelijke effecten van de 'nationale kierenjacht' op het binnenmilieu. Dat wordt al snel te vochtig in 'potdichte' woningen. Een dankbaar klimaat voor schimmels. De bewoner krijgt dan het advies meer te ventileren. Een handeling die echter in strijd is met maatregelen en adviezen om energie te besparen (bron: Schimmels de baas).

Vocht ook groot probleem bij nieuwbouwwoningen

Minstens 62 % luchtvochtigheid is nodig voor groei

In het binnenmilieu voorkomende schimmels hebben een relatieve vochtigheid van ten minste 62 - 65% nodig om te kunnen groeien. Vrijwel alle soorten schimmels groeien het snelst bij een relatieve vochtigheid tussen de 90 en bijna 100%

Veel schimmel bij vochtige vloeren

Indien u een vochtige vloer hebt, dan is de kans groot dat schimmel zich gaat nestelen op de vochtige en koude vloer, onder uw laminaat, parket, vloerbedekking of anderzins.

Onderzoek: 19 % woningen heeft schimmel

Schimmelgroei in woningen is onlosmakelijk verbonden met vocht. In 1991 inventariseerde het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijk Ordening en Milieubeheer (VROM) de kwaliteit van het Nederlandse woningbestand. Volgens dat onderzoek bleek ruim 19 % van de woningen last te hebben van vocht en schimmels. Het negatieve effect van schimmels in woningen op de volksgezondheid is inmiddels in brede kringen bekend. Met name CARA-patiënten kunnen veel hinder ondervinden van stoffen die schimmels in de lucht worden gebracht. Bovendien speelt de gevoeligheid van bewoners voor allergieën een rol.

Meer informatie over de gevolgen van vocht:

Schimmelvorming Schimmel is in feite een bepaald soort paddestoel en van de meer dan 100.000 soorten komen er zo'...

Bestrijding van schimmel Bestrijden schimmels is een must

Gezondheidsproblemen Een te hoge vochtigheidsgraad binnen schaadt de gezondheid. Ademhalingsproblemen, allergie n, reu...

Zwamvorming Huiszwammen (merulius lacirmans) ontwikkelen zich onder gunstige omstandigheden van temperatuur e...

Ongedierte Ongedierte is een term toegepast op verschillende soorten dieren en insecten die als hinderlijk c...

Aantasting materiaal Elk onderdeel van een gebouw dat voortdurend en zonder bescherming blootgesteld wordt aan vocht w...

Hoge energierekening Vochtige muren en een vochtige vloer veroorzaken een onbehaaglijk gevoel vanwege de hoge luchtvoc...

Waterschade Vocht is de grootste vijand van elk gebouw. Door een overmaat aan vocht zowel in de lucht als gec...

Mossen en algen Mos is een heel eenvoudig type plant, echter zonder conventionele wortels, stam en bladeren. Het ...

Zilvervisjes Zilvervissen of zilvervisjes (de Lepisma Saccharina( zijn een veel voorkomende plaag in huishoude...

Gratis Internetofferte aanvragen ?

Devochtbestrijder.nl is een specialistische website van een samenwerkings-verband van vochtbestrijdingsbedrijven. Heeft u last van vocht in huis ? Lees dan goed de website door, wellicht kunt u zelf al e.e.a. verhelpen. U kunt daarnaast ook een gratis en vrijblijvende offerte aanvragen door op de button te klikken en het offerte-aanvraagformulier goed in te vullen.

Welke werkzaamheden kunnen we o.a. verrichten:

Opsporen vochtoorzaken Betonreparatie
Kelderafdichting compleet Grondstabilisatie
Muren injecteren Ventilatie
Impregneren Buitenmuren Constructief verlijmen
Kruipruimte isoleren Alle overige vochtbestrijding en vochtwering werkzaamheden