Landelijk netwerk van specialisten in het verhelpen van optrekkend vocht & doorslaand vocht, vocht in de kruipruimte en kelder en overige vochtproblemen in de woning of bedrijfspand.

Hoge energierekening

Energiebesparing

Vochtige muren en een vochtige vloer veroorzaken een onbehaaglijk gevoel vanwege de hoge luchtvochtigheid. Daarnaast verliezen muren en vloeren hun isolerende en warmtebehoudende werking indien ze vochtig zijn.

Het gevolg hiervan is dat er niet alleen fors meer geventileerd moet gaan worden, maar dat er ook meer en warmer gestookt moet gaan worden, wat natuurlijk kostenverhogend werkt.

Hoge energiekosten door vocht

Hoge energiekosten door vocht

BIJ 10% STIJGING VOCHTGEHALTE: HOGE KOSTEN

Door het verlies van warmte-isolatie loopt bij een stijging van slechts 10% vochtigheidspercentage het warmteverlies op tot het dubbele. Om dan een comfortabel aanvoelende vloer, muren en leefklimaat te krijgen, moet bij een vochtige woning meer gestookt worden dan bij een niet-vochtige woning

AANBRENGEN ISOLATIE WERKT ENERGIEBESPAREND

Het aanbrengen van isolerende maatregelen als dubbel glas, kruipruimte isolatie, spouwmuurisolatie, dakisolatie e.d. werkt energiebesparend en derhalve kostenbesparend. Echter isolatiemateriaal en vocht gaan niet goed samen.

SPANNING TUSSEN ISOLATIE EN VOCHTWERENDHEID

Met betrekking tot de woningbouw en energiebesparing wordt er al vele jaren gesproken over thermische isolatie, zoals spouwmuurisolatie, maar ook dubbel glas, dakisolatie en dergelijke.

Bij thermische isolatie is het van groot belang dat de materialen poreus zijn en een open structuur hebben, waarbij de lucht in de poriën als isolator fungeert. Echter hebben deze isolerende middelen een waterabsorberend vermogen.

Dit betekent dat een goed geïsoleerd huis, dat echter niet goed vochtwerend is gemaakt, weinig profijt zal hebben van de isolatie aangezien deze haar werking zal verliezen van doorslaand vocht, optrekkend vocht, condensatie of andersoortig.

Koude vloeren trekken vocht aan

Koude vloeren trekken vocht aan

Vocht en isolatie gaan niet altijd goed samen

Vocht en isolatie gaan niet altijd goed samen

VOCHT VERMINDERT VERKOOPWAARDE WONING

Een vochtige woning is minder waard dan een droge woning. Bij verkoop zal een ieder merken dat een natte kelder, optrekkend vocht, een bedompte lucht, witte muuruitslag e.d. sterk dempend zal werken op de mogelijke verkoopprijs van de woning. De aanname is dat de investering in vochtwering en vochtbestrijding en herstel van aangetaste materialen een beter rendement oplevert dan de investering in een nieuwe keuken, inzake de verkoop van de woning.

GRATIS OFFERTE VOCHTBESTRIJDING

  • Dekking in geheel Nederland
  • Alle disciplines
  • Garantie op alle werkzaamheden
  • Aanvragen is gratis en vrijblijvend

MEER INFORMATIE OVER DE NEGATIEVE GEVOLGEN:

LET OP! Onderstaand keuzemenu betreft de gevolgen van vochtproblemen. Door het bestrijden van de gevolgen (bijvoorbeeld het verwijderen van schimmel of het bestrijden van zilvervisjes) heeft u echter nog niet de VOCHTPROBLEMEN opgelost. Dat kan bijvoorbeeld een lekkage zijn of doorslaand vocht.

SCHIMMELVORMING

Uw woning staat continu onder invloed van vocht. Alle kanten van de woning…

bestrijding van schimmel

Uw woning staat continu onder invloed van vocht. Alle kanten van de woning…

GEZONDHEIDSPROBLEMEN

In ons buitenklimaat varieert de relatieve vochtigheid van 60% tot 90%…

ONGEDIERTSE

Door de meestal open structuur (open poriën) van isolatiemateriaal…

AANTASTING MATERIAAL

Al sinds de Romeinen worden woningen in Nederland gebouwd waarbij…

HOGE ENERGIEREKENING

Al sinds de Romeinen worden woningen in Nederland gebouwd waarbij…

ZWAMVORMING

Heeft u een probleem waardoor uw woning of bedrijfspand bovengemiddeld...

MOSSEN EN ALGEN

In ons buitenklimaat varieert de relatieve vochtigheid van 60% tot 90%…

ZILVERVISJES

Uw woning staat continu onder invloed van vocht. Alle kanten van de woning…

WATERSCHADE

Heeft u een probleem waardoor uw woning of bedrijfspand bovengemiddeld...